Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘dsleeplessness’

IMG_1073.JPG

An attempt at translation from English into Welsh using iTranslate. Some words were altered to find correlates – it didn’t like ‘held’, ‘unbelonged’, ‘lorn’, ‘furled’. I would welcome any comments from Welsh speakers- apart from a few words that I recognise, I do not know how well the software has worked, but would be interested in finding out how close or far from the mark it is!

Sleepless, I must wait
Tight-wrapped,
Held white and unresolved,
Dissolving,
An unbelonged thing.

Di-gwsg,
rhaid i mi aros
Dynn-lapio,
Cipio gwyn a heb eu datrys,
Diddymu,
A beth nad ydynt yn perthyn.

Wait, and I shall meet you
Down by the bridge, by the ford.
Where the river always murmurs sense.
In twilight, in evening,
Furled suspended time,
Honeysuckle warm
And the whisper of moths.

Arhoswch, a byddaf yn cwrdd â chi
i lawr ger y bont, gan y rhyd.
Lle mae’r afon bob amser yn si synnwyr,
Yn cyfnos, yn y nos.
Amser plygu atal dros dro,
Gwyddfid cynnes
A sibrwd o wyfynod.

But lorn I am
On this longest shore.
White, cold white, the horizon.
The far breakers’ withdrawn roar
Leaving naked the still, black rocks,
A salt taste of wheeling gulls.
A spun void.

Ond gwan wyf
Ar y lan hiraf.
Gwyn, gwyn oer yw’r gorwel.
Rhuo Mae’r torwyr bell ‘tynnu’n ôl
Gadael noeth y dal, creigiau du,
Blas halen o gwylanod gwthio.
Mae gwagle nyddu.

—-

IMG_1046.JPG

Read Full Post »

%d bloggers like this: